Mateřská škola
PODSAĎÁČEK

Pod Sady 170
Praha 4 - Modřany
143 00

Školka


Třída
Beruška

Naše třída Beruška má zaměření
pracovně - výtvarná

Třída Beruška


Třída
Koťata

Třída Koťata je zaměřena
na environmentální vzdělávání.

Třída koťata


Třída
Medvídek

Třída Medvídek je zaměřená na
děti ostýchavé, špatně se
zapojující do nového prostředí
nebo naopak na děti živější.

Třída Medvídek


Třída
Notička

My jsme děti z Notičky,
máme rádi písničky,
zpíváme si, tancujem,
všichni se tu radujem

Třída Notička


Třída
Pastelka

Třída Pastelka je více zaměřená
na výtvarnou výchovu dětí.

Třída Pastelka

Mateřská škola Podsaďáček

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Jsme 5 třídní škola, která je od r. 1996 právním subjektem, zapsaná v síti škol MŠMT.

V heterogenních třídách je zapsáno celkem 126 dětí ve věku zpravidla od 3-6 let a děti s odkladem školní docházky. Školní vzdělávací program vychází z programu „Zdravá mateřská škola“.

Naší snahou je vytvářet prostředí, které navazuje na lidovou tvořivost, zvyky; se zaměřením na ekologii životního prostředí a zdravý životní styl. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Filosofií školy je „školka plná pohody“.

Usilujeme o to, aby každý, kdo k nám přijde pocítil důvěru, radost a přátelství, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům.