Vítejte v MŠ Podsaďáček!

Podívejte se, jak to u nás vypadá na videu ZDE
(aktuálně plánujeme revitalizaci školní zahrady a jedné ze tříd, na nové video se můžete těšit v dalším školním roce)


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí + vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku nově přijatých dětí + vydávání rozhodnutí, která se uskuteční v naší MŠ dne 12.6.2023 v 16.00 hod.

Veškeré informace Vám zodpovíme na místě.

MŠ Podsaďáček


Seznam přijatých dětí od 1.9.2023


Řádný zápis 2023/2024

Řádný zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek od Vašeho pediatra proběhne v termínu: 

  • 10. - 11. 5. 2023 od 13 do 17 hodin
  • veškeré informace ZDE

Zápis pro děti z Ukrajiny

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou proběhnou ve zvláštním termínu, a to 6.6.2023, v čase 13 - 15 h. Vše potřebné se dozvíte na místě.

Těšíme se na Vás!


Elektronický předzápis 2023/2024

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Termín předzápisu do MŠ bude přístupný od 3. 4. 2023 do 9. 5. 2023. O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

  • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
  • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.


Ukončení docházky dítěte

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme. 

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

  • reditelka@mspodsady.cz

služební telefony:

  • 774 064 287 (školnice)
  • 607 509 415 (ředitelka MŠ)

Chcete se přidat do našeho týmu?