Co nabízíme

 • věkově smíšené třídy - navazující na přirozený styl života v rodině, vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • v rámci koncepce školy rozšířené aktivity - Program primární prevence a další
 • portfolia předškoláka - u dětí před vstupem do ZŠ
 • nadstandardní aktivity (hrazené rodiči) - plavání, výuka angličtiny, sportovní kroužek, taneční kroužek, kurz lyžování, kroužek Tvořeníčko, kroužek Hudebníček.
 • racionální stravu, čerstvé ovoce, zeleninu, ryby, zavádění nových výživových receptur, pitný režim v třídách (respektujeme individuální potřeby dětí v rámci možnosti stravovací kapacity dle domluvy s rodiči)
 • od ledna 2017 dietní stravování pro děti s celiakií (je nutné doložit potvrzení od lékaře) a pro děti s intolerancí laktózy (ve spolupráci s nutriční terapeutkou)
 • výlety, divadla, soutěže aj. ve spolupráci se Spolkem rodičů
 • společná zábavná odpoledne dětí a rodičů nebo tvořivé dílny s různými náměty
 • zrakový screening, logopedický a gramofotorický screening (dle zájmu rodičů)
 • spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou Modřany, Barunčina 1478/11 Praha 12 - Modřany
 • speciální pedagog a psycholog paní PhDr. Šebová (tel. 241 772 412)

Mimoškolní aktivity

 • Kroužek angličtiny pro předškoláky i mladší šikovné děti.
 • Taneční kroužek.
 • Hudebníček.
 • Tvořeníčko - kreativní a zábavné tvoření.
 • Kurz plavání - bazén Zelený Pruh, pod vedením zkušených lektorů (v I. + II. pololetí školního roku).
 • Lyžování - týdenní kurz pod vedením zkušených lektorů.
 • Sportovní kroužek v MŠ pod vedením zkušené paní učitelky.
 • Kroužek českého jazyka - pro předškoláky s OMJ.
 • Spolupracujeme se Základní školou K Dolům a Základní školou TGM.
 • Spolupracujeme s Klubem důchodců (kulturní akce), klub je součástí budovy MŠ.
 • Spolupracujeme s MČ P12 - zajištění kulturního programu při Vítání občánků.
 • Pořádáme pro předškoláky Noc v mateřské škole a mnoho dalších třídních a školních akcí ve spolupráci se Spolkem rodičů při naší MŠ.