Co nabízíme

 • věkově smíšené třídy - navazující na přirozený styl života v rodině, vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • v rámci koncepce školy rozšířené aktivity - jóga, flétna, Zdravíčko (v druhém pololetí) a další
 • portfolia předškoláka - u dětí před vstupem do ZŠ
 • nadstandardní aktivity (hrazené rodiči) - plavání, výuka angličtiny, sportovní kroužek, taneční kroužek, kurz lyžování
 • racionální stravu, čerstvé ovoce, zeleninu, ryby, zavádění nových výživových receptur, pitný režim v třídách (respektujeme individuální potřeby dětí v rámci možnosti stravovací kapacity dle domluvy s rodiči)
 • od ledna 2017 dietní stravování pro děti s celiakií (je nutné doložit potvrzení od lékaře) a pro děti s intolerancí laktózy (ve spolupráci s nutriční terapeutkou)
 • výlety, divadla, soutěže aj.
 • společná zábavná odpoledne dětí a rodičů nebo tvořivé dílny s různými náměty
 • zrakový screening, logopedický a gramofotorický screening (dle zájmu rodičů)
 • spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou Modřany, Barunčina 1478/11 Praha 12 - Modřany
 • speciální pedagog a psycholog paní PhDr. Šebová (tel. 241 772 412)

Mimoškolní aktivity

 • kroužek hry na flétničku - pískání pro radost
 • kroužek angličtiny pro předškoláky i mladší šikovné děti
 • kroužek tanečky
 • plavecká výchova - bazén v Čestlicích pod vedením zkušených lektorů (v I. + II.pololetí školního roku)
 • týdenní lyžování pod vedením zkušených lektorů
 • sportovní kroužek v MŠ pod vedením zkušené paní učitelky
 • kroužek českého jazyka - pro děti se sociálně kulturním znevýhodněním
 • spolupracujeme se Základní školou K Dolům
 • spolupracujeme s Klubem důchodců (kulturní akce)
 • spolupracujeme s MŠ P12 - zajištění kulturního programu při Vítání občánků
 • pořádáme pro předškoláky noc v mateřské škole a mnoho dalších třídních a školních akcí ve spolupráci se Spolkem rodičů při naší MŠ.