Provoz školy

Provoz MŠ je od 6.30 hod. - 17.00 hod. (po - pá)

  • Třída Berušky: dle potřeby rodičů se děti schází již od 6.30 hod. Tato třída je i třída s konečným provozem.

Příchod dětí nejpozději do 8.30 hod. Pozdější příchody dětí nebo individuální vyzvedávání dětí během dne po domluvě s třídními pedagogy.

Časový režim dne je rozdělen dle potřeby stolování dětí ve společné školní jídelně, která je zařízena jen za účelem celodenního stravování.


Časový režim tříd