Školní obědy dostupné pro každé dítě

Hlavním cílem projektu je: zajistit dětem ve věku 3 - 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.