Operační program Praha – pól růstu ČR

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí - "Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček", registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196 podpořený z výzvy č.28, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny: dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Informace o projektu

  • Název projektu: Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček
  • Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196
  • OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí - Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček II., registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001547, podpořený z výzvy č.49, v souladu s definicí cílové skupiny: dítě s odlišným mateřským jazykem, Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


POZVÁNKA

Na komunitně osvětové setkání

"Projektu OPPPR Inkluze v MŠ Podsaďáček, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196",

které se koná dne 17. 6. 2020 od 16:00 hodin

v prostorách Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12

"Předškolní vzdělávání a podpůrná opatření"

Obsah setkání:

  • seznámení s Projektem Inkluze v MŠ Podsaďáček, dvojjazyčný školní asistent
  • předškolní vzdělávání
  • podpůrná opatření žáků s OMJ
  • diskuse s rodiči o jejich názorech na začleňování dětí s OMJ do většinového kolektivu

Srdečně zveme všechny příslušníky komunity!

Kolektiv pedagogů Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12


Projekt "Inkluze v MŠ Podsaďáček" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196 je spolufinancován Hlavním městem Praha a EU