Veřejné zakázky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ze dne 25.3.2019)

V poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: "Obnova zahrady MŠ Podsaďáček"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna rozvodů elektroinstalace v MŠ Podsaďáček - I. etapa"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "I. etapa změny topného systému v MŠ Podsaďáček"