Cíle a vize pro školní rok 2023/2024

Cílem jsou:

  • spokojené děti
  • spokojení rodiče
  • spokojení pedagogičtí i provozní zaměstnanci

Naše MŠ se snaží o to, aby děti prožily aktivní a šťastné dětství bez zbytečného stresu a spěchu. Vede děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Klademe důraz na celoživotní vzdělávání všech dětí dle jejich možností, potřeb a zájmů.

Naše mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v Praze 12. Ačkoliv je školou nejstarší, je školou moderní a odpovídá standardům 21. století (disponujeme již 4 interaktivními tabulemi, dětskými tablety, Bee-boty…). Ve školním roce 2023/2024 bude mateřská škola postupovat podle Školního vzdělávacího programu "S Podsaďáčkem krok, do přírody skok".

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 10 integrovaných bloků, které jsou děleny na témata, ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata - projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

V tomto školním roce budeme i nadále pokračovat v ekologickém projektu Mrkvička, se školami si budeme vzájemně vyměňovat zkušenosti z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, sdílet nápady a novinky. Dále jsme zapojeni v projektu ČOS Se sokolem do života, ve kterém je podporována pohybová průprava dětí. Účastníme se projektu "Celé Česko čte dětem", učitelky absolvují program Zipyho kamarádi - program primární prevence, spolupracujeme s Klubem důchodců Podskalák, s Husovou knihovnou v Praze 12, s Městskou policií, s DDM Monet, MČ Praha 12 na různých akcích - např. Vítání občánků, Rozsvícení vánočního stromu a dalších. Každý měsíc jsou pro děti připraveny kulturní, výchovné i sportovní programy.

Přejeme si, aby se každý den prožitý v mateřské škole stal pro děti radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. A především, aby se dětem v naší MŠ líbilo.