Podpora vzdělávání v MŠ Podsaďáček

Naše mateřská škola realizuje projekt šablon "Podpora vzdělávání v MŠ Podsaďáček" registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004034 v rámci OP JAK od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.