Spolek rodičů

Webové stránky spolku rodičů:

Kontaktní email:

 • SpolekMSPodSady@seznam.cz

Členové Spolku:

 • Tereza Krupková - předseda
 • Eva Kazatelová - zapisovatelka
 • Martina Pavlíková - pokladní
 • Adéla Kerclová - člen
 • Petra Kůrková - člen

Zástupci Spolku MŠ Pod Sady za jednotlivé třídy:

 • Berušky
 • Včelky
 • Žížalky
 • Housenky
 • Motýlci

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.