Spolek rodičů

Webové stránky spolku rodičů:

Kontaktní email:

  • SpolekMSPodSady@seznam.cz

Členové Spolku:

  • Tereza Krupková - předsedkyně
  • Tereza Čančíková - zapisovatelka
  • Martina Pavlíková - pokladní
  • Adéla Kerclová - člen
  • Marie Teringlová - člen

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.