Spolek rodičů

Webové stránky spolku rodičů:

Kontaktní email:

  • SpolekMSPodSady@seznam.cz

Členové Spolku:

  • Dagmar Černá - předsedkyně 
  • Kateřina Tauchmannová - zapisovatelka 
  • Mgr. Zuzana Martinková - pokladní 
  • Lucie Vaníčková - člen

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.