Spolek rodičů

Webové stránky spolku rodičů:

Kontaktní email:

  • SpolekMSPodSady@seznam.cz


Zástupci Spolku MŠ Pod Sady za jednotlivé třídy:

  • Berušky
  • Včelky
  • Žížalky
  • Housenky
  • Motýlci

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.