Program primární prevence

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí: programy pro děti PROXIMA SOCIALE /programy pro předškoláky/ - nákup pomůcek a materiálu do programu pro děti "Zdravíčko".