Program primární prevence

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí: programy pro děti PROXIMA SOCIALE /programy pro předškoláky/.