Vybavení MŠ

V interiéru prosazujeme dřevěné a přírodní materiály hraček a vybavení. Ačkoliv patříme k nejstarší mateřské škole, vybavení plně odpovídá modernímu standardu výchovně vzdělávacích činností. Třídy jsou prostorově specifické, vybaveny hracími prvky a pomůckami, které jsou dětem tvořivým materiálem pro jejich zájmy a hry.

Procházíme celkovou modernizací prostor a vybaveností naší MŠ - nový nábytek ve třídách (kompletně je nově vybavená třída Medvědi) a v umývárnách. Řídíme se finančními možnostmi MŠ.

V MŠ máme novou interaktivní tabuli s výukovým vybavením, které bude sloužit ke zdokonalování moderního vzdělávání dětí v MŠ.

V letošním roce se na zahradě provádí postupná Revitalizace, kterou zajišťuje odborná firma pod vedením ÚMČ Praha 12. Projekt byl vypracován ve spolupráci se Spolkem rodičů.

Školní zahrada je terasovitá, vybavena herními prvky, pískovištěm a prostory pro zájmové vyžití her dětí, kde trávíme dny za pěkného počasí, ale i společné aktivity s rodiči. Nově bude vybavena v rámci revitalizace moderními hracími prvky dle projektu.

Prostřednictvím zahrady klademe důraz na environmentální výchovu - např. budeme mít vysazeny nové stromy, jejichž prostřednictvím se děti budou seznamovat s přírodou a rozšíří si znalosti o ní. Také máme hmyzí domeček, budku pro ptáčky, pěstujeme různé druhy bylinek, pozorujeme růst stromů a květin v okolí MŠ, získáváme nové znalosti o ochraně přírody atd.

Celý objekt školy je pro zajištění co největší bezpečnosti dětí monitorován a připojen k pultu centrální ochrany. Rodiče využívají pro vstup do MŠ přidělené elektronické otevírací kódování dveří pro jednotlivé třídy. Centrální vchod je zajištěn elektronickým otevíráním.

Dobře nám slouží nové elektrorozvody a plynová kotelna.