Vybavení MŠ

V interiéru prosazujeme dřevěné a přírodní materiály hraček a vybavení. Ačkoliv patříme k nejstarší mateřské škole, vybavení plně odpovídá modernímu standardu výchovně vzdělávacích činností. Třídy jsou prostorově specifické, vybaveny hracími prvky a pomůckami, které jsou dětem tvořivým materiálem pro jejich zájmy a hry.

Školní zahrada je terasovitá, vybavena herními prolézačkami, pískovištěm a prostory pro zájmové vyžití her dětí, kde trávíme dny za pěkného počasí, ale i společné aktivity s rodiči. Také klademe prostřednictvím zahrady důraz na environmentální výchovu - např. se děti seznamují s přírodou prostřednictvím hmyzího domečku, pěstují různé druhy bylinek, pozorují růst stromů a květin v zahradě, dozvídají se o ochraně přírody atd.

Celý objekt školy je pro zajištění co největší bezpečnosti dětí monitorován a připojen k pultu centrální ochrany. Rodiče využívají pro vstup do MŠ přidělené elektronické otevírací kódování dveří pro jednotlivé třídy. Centrální vchod je zajištěn elektronickým otevíráním.