Vybavení MŠ

V interiéru prosazujeme dřevěné a přírodní materiály hraček a vybavení. Ačkoliv patříme k nejstarší mateřské škole, vybavení plně odpovídá modernímu standardu výchovně vzdělávacích činností. Třídy jsou prostorově specifické, vybaveny hracími prvky a pomůckami, které jsou dětem tvořivým materiálem pro jejich zájmy a hry.

Procházíme celkovou modernizací prostor a vybaveností naší MŠ - nový nábytek ve třídách (kompletně je nově vybavená třída Housenky, třída Beruška byla stavebně rozšířena a dovybavena novým nábytkem, kompletně je zrekonstruována třída Žížalky) a v umývárnách. Řídíme se finančními možnostmi MŠ.

V MŠ máme již čtyři interaktivní tabule s výukovým vybavením, které slouží ke zdokonalování moderního vzdělávání našich dětí. Třídy jsou také vybaveny Bee-boty, elektronickými tužkami Albi z edice Kouzelné čtení, dětskými tablety, lupami...

Školní zahrada je terasovitá. V loňském roce byla částečně revitalizována, děti tak mohou využívat chodník pro bosé nohy, skluzavky, tabuli na kreslení, bludiště, loď, rozsáhlé pískoviště, zvonkohru...

Prostřednictvím zahrady klademe důraz na environmentální výchovu - např. máme vysazeny nové stromy, jejichž prostřednictvím se děti budou seznamovat s přírodou a rozšíří si znalosti o ní. Také máme hmyzí domeček, budku pro ptáčky, pěstujeme různé druhy bylinek, pozorujeme růst stromů a květin v okolí MŠ, získáváme nové znalosti o ochraně přírody atd.

Celý objekt školy je pro zajištění co největší bezpečnosti dětí monitorován a připojen k pultu centrální ochrany. Rodiče využívají pro vstup do MŠ přidělené elektronické otevírací kódování dveří pro jednotlivé třídy. Centrální vchod je zajištěn elektronickým otevíráním.

Dobře nám slouží nové elektrorozvody a plynová kotelna.