Projekty a spolupráce

jednotlivé projekty v samostatných sekcích

Spolupracujeme se základními školami

  • Naše mateřská škola úzce spolupracuje s okolními základními školami, a to se Základní školou K Dolům a Základní školou TGM. Předškolní děti navštěvují tyto základní školy v rámci své přípravy na plynulý přechod ke školnímu vzdělávání.

Spolupráce s ÚMČ Prahy 12

  • Naše děti se pravidelně účastní veřejných vystoupení s pásmy básniček a písní na akcích pořádaných ÚMČ Prahy 12, jako je třeba Vítání občánků.

Podporujeme naše seniory

  • Rádi bychom také přispěli ke zlepšení mezilidských vztahů napříč generacemi, snažíme se vést děti ke vzájemné toleranci a úctě k druhým. Proto se také věnujeme dlouhodobě spolupráci s několika kluby důchodců, klubové prostory jsou součástí školky. Při různých příležitostech děti předvádí tématicky zaměřená pásma, jejichž součástí je i předávání drobných dárečků, které děti samy vyrobily. Z těchto setkání se seniorům vždy rozzáří oči a pro nás je největší odměnou úsměv na rtech babiček a dědečků, který děti vykouzlí svým zpěvem, básničkami a tancem. Na oplátku se připravuje program "Babiččino čtení" (či "Dědečkovo čtení" :))

Dále také spolupracujeme...

  • Pedagogicko - psychologická poradna Modřany
  • DDM Monet na Praze 12
  • Městská knihovna
  • Městská policie Prahy 12
  • Profesionální hasičský sbor Prahy 12