ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

usnesením vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 jsou provozy mateřských škol uzavřeny od 1.3.2021, a to na dobu 3 týdnů.

Informace o ošetřovném, naleznete na webu ČSSZ (škola již potvrzení nevystavuje):

Pro předškoláky bude vzdělávání zajištěno distančním způsobem, formou pracovních listů a úkolů. Úkoly jsou pro ně povinné a děti je zhotovené odevzdají při znovuotevření mateřské školy. 

Po dobu uzavření mateřské školy se přepočte alikvotní část školného, přeplatek bude vrácen na účet. 

V případě dotazů kontaktujte školku prosím emailem.

V Praze dne 28. 2. 2021, 

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ


O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

  • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
  • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.


Ukončení docházky dítěte

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme. 

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

  • mspodsady@seznam.cz

služební telefony:

  • 774 064 287 (školnice)
  • 607 509 415 (ředitelka MŠ)
  • 774 064 421 (zástupkyně ředitelky)

Aktuality z MŠ pro rodiče 

Chcete se přidat do našeho týmu?