SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
(BUDE ZVEŘEJNĚN 28.5.2021 NA WEBU MŠ A VSTUPU DO MŠ)

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PODSAĎÁČEK JE PŘIPRAVENO K OSOBNÍMU PŘEVZETÍ DNE 28.5.2021 - V DOBĚ 12:00 - 14:00 V BUDOVĚ MŠ NEBO DNE 15.6. OD 15:00 HOD.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

SOUČASNĚ VÁ SRDEČNĚ ZVEME NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU DNE 15.6.2021 V BUDOVĚ MŠ OD 16:00 HOD. (POKUD BUDE VŠE V POŘÁDKU S COVID19).

VAŠE MŠ PODSAĎÁČEK

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • 05/2021
 • 08/2021
 • 14/2021
 • 15/2021
 • 16/2021
 • 21/2021
 • 27/2021
 • 29/2021
 • 36/2021
 • 37/2021
 • 39/2021
 • 40/2021
 • 43/2021
 • 44/2021
 • 45/2021
 • 46/2021
 • 50/2021
 • 61/2021
 • 62/2021
 • 68/2021

Vítejte v MŠ Podsaďáček!

Podívejte se, jak to u nás vypadá na novém videu ZDE


O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

 • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
 • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.


Ukončení docházky dítěte

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme. 

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

 • reditelka@mspodsady.cz

služební telefony:

 • 774 064 287 (školnice)
 • 607 509 415 (ředitelka MŠ)

Aktuality z MŠ pro rodiče 

Chcete se přidat do našeho týmu?