!! ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ !!

Žádost o ošetřovné z nově zveřejněné informace na webu ČSSZ - žádost je v příloze a je možné ji stáhnout na prokliku webových stránek https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-. Žádost o ošetřovné je možné řešit i on-line.

Další informace zde.

PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pracovní listy pro předškoláky si můžete stáhnout ZDE

KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

  • mspodsady@seznam.cz

služební telefony:

  • 774 064 287 (školnice)
  • 607 509 415 (ředitelka MŠ)
  • 774 064 421 (zástupkyně ředitelky)

O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

  • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
  • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.

Aktuality z MŠ pro rodiče 

Chcete se přidat do našeho týmu?