Vítejte v MŠ Podsaďáček!

Podívejte se, jak to u nás vypadá na videu ZDE
(aktuálně probíhá revitalizace školní zahrady, na nové video se můžete těšit v tomto školním roce)

Přijďte se podívat - informace o MŠ na školní rok 2024/2025:
Nový pavilon MŠ Podsaďáček

Článek naleznete na webu: https://www.praha12.cz/stavba-noveho-pavilonu-ms-podsadacek-muze-zacit/d-102450


INFORMACE KE STAVU ZAHRADY - II. ČÁST REVITALIZACE ZAHRADY (11.11.2023)

Vážení rodiče, 

dne 10.11.2023 byly zahájeny stavební práce v rámci II. části revitalizace naší zahrady. Zahrada je uzavřena. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Těšíme se na naši novou zahradu vybavenou krásnými moderními herními prvky.

MŠ Podsaďáček


INFORMACE KE STAVU ZAHRADY (21.9.2023)

Vážení rodiče,

vzhledem k častým dotazům, které se týkají úpravy zahrady naší mateřské školy, umisťujeme na webové stránky informace týkající se těchto úprav.

Dne 19.9. Rada městské části schválila Dohodu o ukončení smlouvy o dílo SML 2023/206 s dodavatelem MESSA INVEST s.r.o., který stavbu zahrady v rozporu se smlouvou nedokončil. Smlouva je volně přístupná v registru smluv v souladu se zákonem.

Kontrolní dny stavby za účasti zhotovitele byly dne 18. 7., 7. 8., 16. 8. a 4. 9. Během realizace byla zhotoviteli zaslána řada e-mailů, včetně datových zpráv, upozorňujících na termín dokončení stavby a upozornění na uplatnění smluvních sankcí. Bohužel to nebylo zhotovitelem respektováno a v souladu se smlouvou byla proto se společností uzavřena Dohoda o ukončení smlouvy o dílo. V rámci této dohody MČ Praha 12 uplatnila smluvní pokutu a dále byly nárokovány náklady na vyklizení staveniště. Uzavřením dohody tak vznikla možnost MČ Praha 12 zahájit nové zadávací řízení. Toto řízení bylo dne 20. 09. 2023 vyhlášeno.

Věřte, že je pro nás tato situace velmi komplikovaná. Městská část Praha 12 jako řádný hospodář vyhlásila původní zakázku včas a okamžitě uzavřela smlouvu o dílo.

Uděláme maximu, aby realizace proběhla a děti měly novou zahradu a herní prvky ještě v tomto roce.

Mgr. Daniela Veselá ve spolupráci s Odborem školství O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

  • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
  • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.


Ukončení docházky dítěte

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme. 

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

  • reditelka@mspodsady.cz

služební telefony:

  • 774 064 287 (školnice)
  • 607 509 415 (ředitelka MŠ)

Chcete se přidat do našeho týmu?